Oficjalna strona OSP Wielopole 


Przetargi

#01. Dostawa średniego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole.


Dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem:
— Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o zamówienie_publiczne (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Informacja o unieważnieniu postępowania (kliknij tutaj, aby przeczytać.)


#02. Dostawa średniego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole.


Dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem:
— Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o zamówienie_publiczne (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Informacja dla Wykonawców (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij tutaj, aby przeczytać.)
— Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (kliknij tutaj, aby przeczytać.)