Oficjalna strona OSP Wielopole 


Wesprzyj nas

W jaki sposób możesz nas wesprzeć?

1. przekazując nam 1,5% Twojego podatku dochodowego,
2. wpłacając dowolną kwotę darowizny bezpośrednio na nasz rachunek bankowy.

Na co przeznaczymy uzyskane w ten sposób środki finansowe?
Na zakup umundurowania oraz sprzętu dla naszych strażaków. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, więc wspierając nas, pomagasz również sobie.

Czy ktoś nadzoruje wydatkowanie środków pozyskanych z tytułu 1,5% podatku dochodowego?
Środki zebrane w ramach 1,5% podatku dochodowego w pierwszej kolejności zostają przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zatem ich dalsze wydatkowanie przez OSP Wielopole podlega bezpośredniemu nadzorowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach. Tym samym nie ma możliwości, aby zebrane w ten sposób pieniądze zostały wykorzystane przez nas w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i na cele niezwiązane ze statutową działalnością jednostki.

Czy ktoś nadzoruje wydatkowanie środków pozyskanych z tytułu darowizn?
Środki zebrane z tytułu darowizn trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole. Odtąd stają się częścią funduszy, którymi dysponuje nasza jednostka, co wynika wprost z jej statutu. O wydatkowaniu środków pozyskiwanych w ten sposób decyduje Zarząd jednostki. Są one wykorzystywane zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki i zgodnie z jej celami statutowymi.

Dane do przekazania nam 1,5% podatku dochodowego:
- numer KRS: 0000116212
- cel szczegółowy: OSP Wielopole, ul. Podleśna 21b, 44-207 Rybnik, woj. śląskie

Rachunek bankowy do wpłaty darowizny:
PKO BP S.A.: 70102024720000680201477025

Jeżeli masz wątpliwości, w jaki sposób przekazać nam 1,5% podatku dochodowego, przeczytaj mini-poradnik, który dla Ciebie przygotowaliśmy: kliknij tutaj, aby przeczytać. Jeśli to nie wystarczy, możesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!