Oficjalna strona OSP Wielopole 


Internetowa Kronika

Pomimo wydania książki autorstwa druha Artura Ledwonia Historia Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole w tym dziale niezmiennie będziecie mieli wgląd do kronikarskich informacji dotyczących funkcjonowania OSP Wielopole od początku jej istnienia aż po historię najnowszą. Jednak z uwagi na to, że pomiędzy wydaniem książkowym, a zapisami znajdującymi się w naszej internetowej kronice obecnie występują znaczne rozbieżności, dostęp do tego działu zostaje tymczasowo wstrzymany. Rozbieżności te są spowodowane tym, że podczas opracowywania materiałów do publikacji książkowej nie były one w tym samym czasie aktualizowane na naszej stronie internetowej. Wynikało to z ogromnego zaangażowania czasowego w projekt wydania książki i brak czasu na dokonywanie korekt na stronie internetowej. Niemniej jednak docelowo nasza internetowa kronika zachowa swoją dotychczasową formę, a informacje w niej zawarte będą dotyczyły wyłącznie funkcjonowania OSP Wielopole. Ponowne uruchomienie tego działu planowane jest na 1 stycznia 2023 roku.